FACEBOOK ENGLISH CHINESE HOME CANTACT US

  > pr center > 박람회
제목 2017 홍콩식품박람회
작성자 mjcares
작성일자 2017-08-30

 


 

 


 


 


 


 

 2017년 홍콩식품박람회(HKTDC Food Expo 2017)'에 참가

 

기간: 2017년 8월 17일 ~ 21일
장소: 홍콩 컨벤션 센터

다운로드수 0

상호명 : 미진화장품 | 대표이사 : 장원표 | tel : 82-054-461-8081 fax: 82-054-462-8081
주소 : 경북 구미시 1공단로 6길 53-45 | 사업자등록번호 : 513-06-55702 |
COPYRIGHT ⓒ MIJIN COSMETICS. ALL RIGHTS RESERVED.